Comenius

W dniach 2 – 4 grudnia 2009 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie przygotowawcze szkół uczestniczących w międzynarodowym projekcie Comenius, w którym wzięli udział, poza przedstawicielami naszej szkoły, nauczyciele z Rottweil w Niemczech, Thiene we Włoszech i Tampere w Finlandii…

Jest to już kolejny projekt Comenius realizowany przez naszą szkołę, a pierwszy, w którym jesteśmy głównym koordynatorem. Projekt ten nosi tytuł „Her story” i ma być poświęcony roli i pozycji kobiet w różnych krajach europejskich w XX wieku. Oprócz w/w szkół w projekcie będą uczestniczyć uczniowie i nauczyciele z Valladolid w Hiszpanii, Burau w Rumunii i Istambułu w Turcji.
Wypełniliśmy konieczne dokumenty, ustaliliśmy tematy i założenia do realizacji oraz miejsca i terminy kolejnych spotkań, jakie będą odbywać się podczas całego projektu. W rozmowach ze strony naszej szkoły uczestniczyli Dariusz Rał – główny koordynator oraz Elżbieta Błaziak i Robert Wróblewski. Zebranie było bardzo owocne, przebiegało w przyjaznej atmosferze i, co najważniejsze, doprowadziło do konkretnych ustaleń.
Nasi goście zwiedzili Lublin, Nałęczów, Kazimierz Dolny, uczestniczyli w spotkaniu z przewodniczącym Rady Miasta Lublin panem Kowalczykiem. Odbyło się także zebranie integracyjne z nauczycielami naszej szkoły. W działania pomocnicze podczas wizyty włączyli się także inni nauczyciele: p. M. Wrona, J. Kociuba, B. Strąkowska–Szymbor, G. Polakowska – Laszkiewicz, I. Lipiec. Goście otrzymali pamiątkowe materiały promujące naszą szkołę oraz miasto.