Szkolny Ośrodek Kariery

Od 01.03.2010 r. działa Szkolny Ośrodek Kariery przy Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej.

Projekt nr POKL.09.01.02-06-025/09 „Swoją karierę zaczynamy w gimnazjum” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany od 01.03.2010 r. do 31.07.2010 r. zakłada wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży gimnazjalnej.
Do realizacji przewidziano dwie godziny konsultacji indywidualnych dla każdego ucznia oraz zajęcia grupowe składające się z trzech modułów po pięć godzin każdy: rozwijające kreatywność uczniów, rozwijające przedsiębiorczość, aktywność i mobilność edukacyjno-zawodowa uczniów gimnazjum.

Szkolny Ośrodek Kariery prowadzi doradca zawodowy – Iwona Lipiec.