Konkurs

24 marca w Gimnazjum nr 8 odbyła się kolejna edycja konkursu historycznego dla klas II „Rzeczpospolita na tle Europy w XVII i XVIII wieku”.

Wzięły w nim udział dwuosobowe reprezentacje uczniów, którzy udzielali odpowiedzi ustnych, pisemnych i przy mapie. I miejsce zajęły Aleksandra Paździor i Izabela Wójtowicz II b, II miejsce Katarzyna Górska i Katarzyna Wójcik II b, III miejsce Ewelina Różańska i Patrycja Stępień II b.
Zwycięzcy otrzymali oceny celujące, a laureaci II i III miejsca oceny bdb z historii. Na koniec roku cała szóstka otrzyma dyplomy z rąk pani Dyrektor.

Konkurs przygotowali Cezary Dmowski i Dariusz Rał.