Ślubowanie

Ślubowanie uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 8 i XXVII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie odbyło się 13 października 2010 r. o godzinie 17:00 w sali gimnastycznej.