Spotkanie z Panem Jerzym Bolesławem Sprawką

W dniu 10 listopada .r. gościliśmy w naszym Zespole Szkół piewcę regionu lubelskiego, prozaika i poetę, członka Lebelskiego Odziału Związku Literatów Polskich – Pana Jerzego Bolesława Sprawkę.

Został on zaproszony do szkoły z okazji Świeta Odrodzenia Polski przez nauczycieli regionalistów – panią Marię Stępień i panią Dorotę Świetlicką-Cenkałę. Honorowy gość uczestniczył najpierw w szkolnej akademii patriotycznej poświęconej 92. rocznicy Odzyskania Niepodległości, przygotowanej przez uczniów pod kierunkiem pana Dariusza Rała oraz pani Justyny Stachowskiej.

Następnie odbyło sie spotkanie z 30 osobową grupą młodzieży w bibliotece szkolnej. Pan Sprawka w swoim wystąpieniu nawiązywał do tematu suwerenności w dziejach Polski, odczytał młodzieży esej poświęcony przykładom postaw patriotycznych w literaurze polskiej oraz w zyciu autentycznych postaci.

Pisarz przekazał do biblioteki kolejne dwie książki swojego autorstwa z dedykacjami. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali rozważań na temat patriotyzmu. Na koniec uczniowie zostali zaproszeni przez pana Sprawkę do udziału w pracach Koła Młodych przy ZLP Lublin