Sukses uczennicy w konkursie na najciekawszą prezentacje multimedialną

Izabela Wójtowicz z klasy 3b Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie zajęła I MIEJSCE w konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną na temat Portugalii i innych krajów portugalskojęzycznych.

Organizatorem tego konkursu było Centrum Języka Portugalskiego Instytutu Camõesa przy UMCS w Lublinie.

Uczennica pracę przygotowywała pod opieką p. Grażyny Polakowskiej-Łaszkiewicz.

Serdecznie gratulujemy!