105. rocznica otrzymania Literackiej Nagrody Nobla przez Henryka Sienkiewicza

10 grudnia 2010 roku w Zespole Szkół nr 10 odbyło się spotkanie poświęcone 105. rocznicy otrzymania Literackiej Nagrody Nobla przez Henryka Sienkiewicza. Inicjatorami i prelegentami byli dwaj panowie związani z regionem lubelskim: prof. zw. dr hab. Lech Ludorowski, wykładowca polonistyki na UMCS, prezes Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza oraz pisarz lubelski – Jerzy Bolesław Sprawka z Lubelskiego Oddziału Związku Pisarzy Polskich.

Delegacje uczniów gimnazjum i liceum wraz z nauczycielkami języka polskiego zgromadziły się w sali polonistycznej w budynku liceum. Zebrani z uwagą i ciekawością wysłuchali opowieści o szczegółach odbierania Literackiej Nagrody Nobla przez najsławniejszego polskiego powieściopisarza. Słuchacze dowiedzieli się wielu interesujących informacji o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza w kontekście historii literatury polskiej. Goście zaprezentowali dokumenty, książki i czasopisma ilustrujące treść referatów. Podarowali wiele z nich wraz z dedykacjami do biblioteki szkolnej. Spotkanie było bardzo udane i godne zapamiętania, szczególnie dla maturzystów – przyszłych studentów.