Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 3 XXVII Liceum Ogólnokształcęcego w Lublinie

Pierwsi absolwenci XXVII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie otrzymali swoje świadectwa.