Podziękowania Lubelskiego Kuratora Oświaty za przeprowadzenie etapu okręgowego konkursów przedmiotowych

„Im więcej ludzi rozwinie się Dzięki Tobie,
tym pełniejsza będzie Twoja własna realizacja”

J.C Maxwell