Podziękowania od Kuratora Oświaty za organizację Konkursu „Chemionerzy”

Składam serdeczne podziękowania organizatorom Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie za wysiłek organizacyjny związany z przeprowadzeniem Konkursu „Chemionerzy”. Bez wątpienia, bez Państwa zaangażowania i konsekwencji w działaniu konkurs nie cieszyłby się tak dużym zaangażowaniem wśród młodzieży.
Wyrażam uznanie za cenną inicjatywę, która sprzyja rozwijaniu pasji chemicznych młodzieży, rozwijaniu wiedzy przez zabawę i zdrową rywalizację. Ważne jest by młode pokolenie wzrastało w duchu przywiązania do nauki, świadomości i odpowiedzialności za świat wokół siebie. Taka postawa, daje pewność dojrzałego obywatelstwa w dorosłym życiu.

Wszystkim uczestnikom dzisiejszych zmagań konkursowych życzę, aby rozwijali swoje zainteresowania i wykorzystali zdobyte umiejętności. Wysiłek wkładany w zdobywanie wiedzy na pewno zaowocuje nowymi sukcesami i stworzy okazję do efektywnego uczestnictwa w życiu społecznym.Wierzę, że całe Wasze pokolenie, przed którym stoi tyle wielkich wyzwań będzie zawsze zaliczało się do zwycięzców.

Z poważaniem

Kurator Oświaty w Lublinie
Krzysztof Babisz