Ślubowanie uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie

20 października odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej i XXVII Liceum Ogólnokształcącego.