Wycieczka do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Łopacińskiego w Lublinie

Aby przybliżyć uczniom Zespołu Szkół nr 10 lubelskie instytucje kultury, biblioteka szkolna zaproponowała im udział w cyklu wycieczek informacyjnych do takich instytucji. W dniu 26 października 2011 r. dwaj uczniowie: Wojtek Łoś z kl.1a liceum i Wojtek Żurkowski z kl.2a gimnazjum, pod opieką bibliotekarki Doroty Świetlickiej-Cenkały, udali się na wycieczkę edukacyjną.

Swoje kroki skierowali najpierw do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego (ul. Narutowicza 4) a potem do Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (ul.Chopina 27) w Lublinie. Okazało się, że warto poznać adres, budynek, zbiory oraz podstawowe informacje o tych szacownych bibliotekach, aby w przyszłości śmiało móc korzystać z ich pomocy na kolejnych etapach edukacji. Chłopcy poznali główne pomieszczenia, katalogi biblioteczne, zwiedzili rocznicową wystawę o Czesławie Miłoszu, rozmawiali z pracownikami bibliotek, uwiecznili swoją obecność w rejestrach użytkowników czytelni naukowych. Młodzi czytelnicy podziwiali zwłaszcza stare katalogi, których karty charakteryzują się starannym kaligraficznym pismem. Po tej krótkiej wycieczce na pewno pozostaną im miłe wspomnienia oraz chęć do ponownego ich odwiedzenia a także skorzystania z innych bibliotek. Bo nie ma to jak bezpośredni kontakt z książką – tradycję i dorobkiem poprzednich pokoleń.