Pamiętamy…

W przeddzień Święta Zmarłych, uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem samorządu uczniowskiego uporządkowali groby ofiar II wojny światowej – pomordowanych na Zamku Lubelskim i Pod Zegarem. Nie zapomnieliśmy również o patronce Naszego gimnazjum, Grażynie Chrostowskiej i jej Bliskich. Zostały złożone wieńce, kwiaty, zapalone znicze, by w ten sposób uhonorować śmierć poległych za ojczyznę.