Laureatka konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

W Muzeum Lubelskim na zamku odbył się w dniu 09 listopada 2011r. finał IX edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”. Wzięło w nim udział 14 uczestników – uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych- zakwalifikowanych do finału w drodze eliminacji. Jury w składzie: Stanisława Śledziejowska, Alicja Jackiewicz – Szmidt, Barbara Oratowska, Jolanta Polańska i Laszek Gzella stanęło przed trudnym zadaniem wyłonienia najlepszych recytatorów, ponieważ zarówno licealiści jak i gimnazjaliści zaprezentowali bardzo wysoki poziom interpretacji poezji i prozy Grażyny Chrostowskiej. Niestety zabrakło w komisji pani doktor Wandy Półtawskiej, której stan zdrowia nie pozwolił na udział w pracach jury.

Uczennica naszego gimnazjum Magdalena Wiejak zajęła w tych zmaganiach zaszczytne drugie miejsce, tym samym stając się laureatką konkursu i zyskując dodatkowe punkty, tak ważne dla trzecioklasistów w dostaniu się do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a laureaci cenne nagrody rzeczowe.

Pani Stanisława Śledziejowska, przyjaciółka pani Wandy Półtawskiej, otrzymała od młodzieży kwiaty, życzenia i podziękowania za pracę w jury.
Były łzy wzruszenia i radości, nastąpiło prawdziwe spotkanie pokoleń pełne ciepła i życzliwości. Dla licznie zgromadzonych uczniów konkurs ten jest okazją nie tylko do niezapomnianych przeżyć i wzruszeń wywołanych przez piękno słowa poetyckiego, ale też lekcją historii, nauką o wartościach ważnych w życiu każdego człowieka.
W przyszłym roku odbędzie się jubileuszowa, X, edycja konkursu, już dziś zapraszamy do udziału w nim młodzież z naszej szkoły. Naprawdę warto!

Organizatorzy