Stypendium Prezydenta Miasta Lublin

Z przyjemnością informujemy o przyznaniu Stypendium Prezydenta Miasta Lublin za wyróżniające wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w roku szkolnym 2011/2012 Katarzynie Kłyś z kl. 3c gimnazjum oraz uczniom liceum: Magdalenie Falencie kl. 2c i Kamilowi Miszcie z kl. 3a.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.