Niezwykła lekcja biologii

16 grudnia w naszej szkole odbyła się niecodzienna lekcja biologii. Przeprowadziła ją wraz ze swoimi studentkami Pani profesor dr hab. n. med. Jolanta Rzymowska – Kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W lekcji tej brała udział młodzież naszej szkoły – uczniowie trzecich klas gimnazjum i pierwszej liceum.

Zajęcia te miały na celu zbadanie, czy w jamach ustnych dzieci i młodzieży występują pewnego rodzaju ameby. Na początku przedstawiono uczniom prezentację multimedialna, mającą na celu przybliżenie tematu. Omówiono wygląd i cechy ameb oraz ich działanie na organizm człowieka.
Następnie każdy otrzymał odpowiedni sprzęt, by zrobić sobie wymaz z dziąseł i podniebienia. Później zebrano próbki i, zanurzywszy je najpierw w roztworze soli fizjologicznej i barwnika, przeniesiono je na szkiełko mikroskopu. Każdy mógł zobaczyć, czy ma w ustach ameby i obejrzeć je pod mikroskopem.
Wszystkim uczestnikom lekcja bardzo się podobała, gdyż była naprawdę ciekawa i pouczająca.

Małgorzata Terentowicz i Katarzyna Kłyś kl. IIIc gimnazjum