Wycieczka do Warszawy

W edukacyjnej wycieczce do Warszawy udział wzięło 39 uczniów z klas gimnazjum: 1a, 1b, 2b, 3a, 3b, 3c, i liceum: Ia, IIa, IIb. Zwiedzaliśmy Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie jako jedyne na świecie muzeum poświęcone jej pamięci. Mieści się ono w domu urodzenia Marii w Warszawie przy ulicy Freta 16 i jest pod opieką Polskiego Towarzystwa Chemicznego, którego współzałożycielem i członkiem honorowym była Maria Skłodowska-Curie. Zwiedzaliśmy również Muzeum Techniki mieszczące się w Pałacu Kultury i Nauki. Atrakcji było co nie miara.

16 grudnia 2011 roku uczniowie naszej szkoły, w tym uczestnicy programu Comenius „Her Story” wzięli udział w wycieczce do Warszawy pod opieką Pani Jolanty Kociuby i Izabeli Łukasik. Jednym z punktów programu, który dla grupy Comenius był szczególnie ważny była wizyta w muzeum Marii Curie-Skłodowskiej. Poznając historię i wpływ kobiet na zmieniającą się ich pozycję w Europie sylwetka naszej wielkiej uczonej jest doskonałym przykładem wybitnej kobiety, która zmieniła postrzeganie kobiet jako równorzędnych partnerów dla mężczyzn w świecie nauki. W muzeum obejrzeliśmy film o życiu, pracy i odkryciach Marii Skłodowskiej-Curie, a także zdjęcia, rzeźby i inne eksponaty związane z naszą uczoną.
Wizyta w tym muzeum była już kolejnym krokiem w poznawaniu życia i działalności Marii Skłodowskiej-Curie w ramach naszego projektu. Jest Ona doskonałym przykładem Polki, która pokazała, że kobiety potrafią wiele. Została pierwszym profesorem kobietą na paryskiej Sorbonie przecierając tym samym szlak innym kobietom do wysokich stanowisk na uniwersytetach. Istotnie przyczyniła się podniesienia rangi kobiet w Polsce i traktowania ich jako pełnoprawnych obywatelek odradzającej się Ojczyzny. Jej badania i odkrycia spowodowały olbrzymi postęp w fizyce i chemii, a dzisiejszy świat nauki trudno sobie wyobrazić bez Marii Skłodowskiej-Curie. W Polsce była założycielką Instytutu Radowego, który do dziś nosi imię swojej fundatorki.

Olek Rał I a