Podziękowanie od byłej wychowanki Domu Dziecka

„Pragnę Pani osobiście podziękować za trud, który Pani włożyła w tą akcję za Pani zaangażowanie oraz za przekazane dary na rzecz byłej wychowanki Domu Dziecka źle usytuowanej materialnie gdzie dzięki Pani wrażliwości, którą zaraziła Pani swoją szkołę i innych dookoła siebie ci dało nam i nie tylko nam niezwykłe owoce tego zaangażowania.
Myślę, że świadomość że pomagamy innym ludziom daje nam poczucie własnej wartości i poczucie lepszego jutra nie tylko dla nas samych”.