I miejsce w konkursie historycznym uczniów naszego liceum

15 lutego 2012 roku w Trybunale Koronnym odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu organizowanego przez Region Środkowo-Wschodni „Solidarności” pt. „Strajk szkolny na Lubelszczyźnie w 1981 roku”. Z naszego liceum wzięło w nim udział troje uczniów z kasy III b przygotowywanych przez nauczyciela historii Dariusza Rała.

Karolina Małocha i Sebastian Karpiński przeprowadzili wywiad z Panią Heleną Miturską byłą nauczycielką języka polskiego w IX LO, aktywną działaczką „Solidarności” organizatorką i uczestniczką strajków w oświacie lubelskiej w 1981 roku. Praca uzyskała I miejsce w kategorii „Świadectwo oporu”. Katarzyna Butrymowicz otrzymała wyróżnienie za pracę plastyczną. Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami książkowymi. Osobne podziękowania otrzymali nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu oraz dyrektorzy szkół, z których uczniowie zostali uhonorowani za swoją pracę.