Podziękowanie za udział w akcji „Góra Grosza”

„W imieniu dzieci i ich rodzin, którym Towarzystwo nasz Dom pomaga w ramach akcji Góra Grosza 2011, serdecznie dziękujemy za przyłączenie się do tego przedsięwzięcia i zorganizowanie XII edycji na terenie Państwa placówki. (…)
Dziękujemy gorąco wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w Górę Grosza. Przesyłamy imienny dyplom jako skromny wyraz podziękowania za zaangażowanie się ew tą cenną inicjatywę. dziękujemy raz jeszcze i do zobaczenia niedługo, w kolejnej XIII edycji.”