Spotkanie z Panią dr Wandą Półtawską

Mamy zaszczyt poinformować o spotkaniu z Panią dr Wandą Półtawską, które odbędzie się w dniu 18 października 2012 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Biedronki 13 w Lublinie.

Pani dr Wanda Półtawska od wielu lat współpracuje z Oddziałem Martyrologii „Pod Zegarem” Muzeum Lubelskiego w Lublinie, a od 2003 r. spotyka się z młodzieżą i gronem pedagogicznym Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej, obecnie należącego do Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie.

Przybliża swoim słuchaczom wartości pokolenia Kolumbów oraz osobę patronki szkoły – dla niej Grażynki, koleżanki z obozu , dzieli się wspomnieniami i refleksjami z Ravensbrück. W 2004 r. była honorowym gościem uroczystości nadania szkole imienia Grażyny Chrostowskiej.

Od 10 lat honorowo przewodniczy pracom jury międzyszkolnego finału Konkursu recytatorsko–krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”.

Pani Wanda Półtawska poprzez książki, spotkania i wykłady przekazuje naukę Jana Pawła II. W dzisiejszych trudnych czasach uczy takich wartości jak: szacunek dla życia, odpowiedzialność, patriotyzm. Wychowuje w duchu pokoju, niestrudzenie służy ludziom i rodzinie.

Dnia 18 stycznia 2006 r. wykład pani Wandy Półtawskiej w Gimnazjum nr 8 zapoczątkował cykl spotkań z młodzieżą „Wartości a przemoc”. Pani doktor podczas uroczystości została odznaczona Medalem Prezydenta Miasta Lublin.

Dla społeczności Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie każde spotkanie z Panią Doktor Wandą Półtawską stanowi bezcenną Wartość.

Dr med. Wanda Półtawska z domu Wojtasik urodziła się w Lublinie 2 listopada 1921 r. Uczęszczała do znakomitej szkoły Sióstr Urszulanek. Bardzo wcześnie zaangażowała się w działalność harcerską. W wieku 15 lat została drużynową.

W chwili wybuchu wojny była uczennicą drugiej klasy liceum ogólnokształcącego w Lublinie. Natychmiast wraz z grupą harcerek włączyła się w służbę pomocniczą. Z nastaniem okupacji przystąpiła do walki konspiracyjnej jako łączniczka, uczestnicząc jednocześnie w tajnym nauczaniu.

W lutym 1941 r. roku została aresztowana przez Gestapo i osadzona w więzieniu na Zamku Lubelskim, przesłuchiwana „Pod Zegarem”, a 22 września 1941r. wywieziona do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, gdzie poddawano ją operacjom doświadczalnym – znalazła się w pierwszej grupie „ravensbrückich królików”. W marcu 1945 r. ewakuowana do Neustadt-Glewe, gdzie przebywała do końca wojny.

Pani Wanda Półtawska ukończyła w 1951 r. studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a następnie uzyskała oba stopnie specjalizacji i doktorat z psychiatrii. Pracowała w Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie, przechodząc kolejne stopnie asystenta, starszego asystenta, adiunkta, ordynatora oddziału. Przez 18 lat działała w Poradni Wychowawczo – Leczniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez 42 lata wykładała medycynę pastoralną na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (początkowo: Wydział Teologiczny). W latach 1967 – 1999 kierowała Instytutem Rodziny przy tej uczelni.

Od 1983 r. jest członkiem Papieskiej Rady ds. Rodziny. W 1994 r. została mianowana członkiem Papieskiej Akademii „Pro Vita” i Ekspertem Papieskiej Rady Pracowników Służby Zdrowia.

Pani dr Wanda Półtawska opublikowała ponad 350 książek i artykułów, przetłumaczonych na języki: angielski, włoski, francuski, niemiecki, rosyjski, słowacki, ukraiński, litewski, japoński; w tym: „I boję się snów”, „Stare rachunki”, „Przygotowanie do małżeństwa”, „By rodzina była Bogiem silna”, „Z prądem i pod prąd”, „Przed nami miłość …”. Jest bohaterką dokumentalnego filmu pt . „Duśka” z 2008 roku autorstwa pani Wandy Różańskiej-Zborowskiej.

Odznaczenia: Złoty medal za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa 1964; Krzyż „Pro Ecclesia et Pontifice” 1981; Doktorat honoris causa Notre Dame Pontifical Catechetical Institute, Arlington, Virginia 1987; Medal Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 1999; Komandoria Orderu św. Grzegorza Wielkiego, Watykan 1999; Doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 09.06.2008; Honorowy Obywatel Miasta Świdnika 28.06.2009; Honorowy Obywatel Miasta Lublina 19.11.2009.

Autor fotografii na zaproszeniu – Stanisław Koniczek SSP

Zaproszenie