Lekcja z pielęgniarką

13 listopada na lekcję do klasy II A LO z Podstaw Ratownictwa Medycznego przybyła Pani Małgorzata Wierzbicka (pielęgniarka) która omówiła uczniom działanie układu krążenia i znaczenie ciśnienia krwi w życia człowieka. Pani Małgorzata uczyła posługiwania się ciśnieniomierzem i stetoskopem. Uczniowie mieli możliwość zmierzenia ciśnienia i przeanalizowania swojego wyniku. Wszyscy uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali wykładu Pani Małgorzaty i z jeszcze większym zaciekawieniem przystąpili do mierzenia ciśnienia krwi.
Na drugiej lekcji została omówiona jedna z chorób – cukrzyca. Szczególną uwagę zwróciła Pani Małgorzata na objawy, skutki oraz kontrolę osób chorych na cukrzycę poprzez systematyczny pomiar poziomu cukru we krwi. Omówione zostały normy poziomu cukru we krwi przewidziane w zależności od zaawansowania tej choroby. Na zajęciach uczniowie uczyli się także przeprowadzać badanie poziomu cukru we krwi.