O Czechowiczu – u Czechowicza

14 listopada 2012 r. lekcja języka polskiego dla klasy III b naszego liceum odbyła się w niecodziennym miejscu, bo w Muzeum Józefa Czechowicza przy ulicy Złotej na Starym Mieście.

Prowadziła ją z wielką pasją i znawstwem pani kustosz muzeum. Z ogromnym zaciekawieniem słuchaliśmy o wyjątkowo trudnym dzieciństwie poety, jego długoletniej edukacji (z wykształcenia był nauczycielem i pracował w tym zawodzie w jezuickiej szkole w Słobódce na Wileńszczyźnie, potem we Włodzimierzu, a następnie  w Lublinie).

Brał udział w wojnie polsko- bolszewickiej w 1920 r. jako 17- letni ochotnik. Był redaktorem głównego czasopisma lubelskiej awangardy „Reflektor”.

Wstrząsnęła nami wiadomość że tak dobrze zapowiadający się poeta, będący w przyjaźni z Czesławem Miłoszem i bardzo przez niego ceniony, zginął w pierwszych dniach września 1939 r. w czasie bombardowania w centrum Lublina.

Dzięki tej nietypowej lekcji życie i twórczość najwybitniejszego lubelskiego poety stało się nam bliższe, a wymowa wiersza „Przez kresy” z motywem złotego kołacza z całą pewnością  zapadnie w naszą pamięć.

Już myślimy o następnej w ten sposób zorganizowanej lekcji polskiego.

Ewelina Wąsik