Lekcja z panią radną o samorządzie

26 listopada w naszej szkole gościła radna miejska Pani Beata Stepaniuk. Przeprowadziła lekcję z Wiedzy o Społeczeństwie. Lekcja dotyczyła Organów Samorządowych i ich działalności.

Omówiona została struktura samorządu lubelskiego, obowiązki i uprawnienia Prezydenta Lublina, Przewodniczącego Rady Miasta, Radnych Miejskich. Ponadto Pani Radna przedstawiła podstawowe uprawnienia Rad Dzielnic oraz Rady Miasta. Bardzo ciekawym punktem lekcji był budżet miasta i uchwały oraz interpelacje podejmowane przez Radnych Miejskich. Lekcja była bardzo ciekawa i interesująca pogłębiła naszą wiedzę w tej dziedzinie. Wszyscy uczniowie byli bardzo zadowoleni i z dużym zaciekawieniem wysłuchali wykładu przedstawionego przez Panią Beatę Stepaniuk.