Udało się dzięki Wam – Mikołajkowy Festyn Rodzinny

Dziękujemy Wszystkim, którzy uświetnili nasz Mikołajkowy Festyn Rodzinny swoją obecnością i wsparciem. Jest wiele osób i instytucji, którym pragniemy podziękować:

Serdeczne podziękowania składamy naszym sponsorom, którzy sprawili, że w zawodach i konkursach można było wygrać wspaniałe nagrody: Lubelskiej Akademii Sportu CampiSportivi, Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A., firmie Lubella Sp. z o.o. S.K.A.,Spa Orkana Lublin.

Gorąco dziękujemy naszym partnerom: Szkole Podstawowej nr 46, Domowi Kultury „Łęgi”, Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec” O.S.W., Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”,  PZW LIN – Czuby Lublin

Szczególnie jesteśmy wdzięczni za obecność na Festynie:

 • p. Jarosławowi Pakule – Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Lublin
 • p. Markowi Jakubowskiemu – Radnemu Miasta Lublin
 • p. Dariuszowi Jeziorowi – Radnemu Miasta Lublin
 • p. Zbigniewowi Ławniczakowi – Radnemu Miasta Lublin
 • p. Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
 • p. Mieczysławowi Biszkontowi –  Przewodniczącemu Zarządu Rady Dzielnicy Czuby Północne
 • p. Grażynie Stadnik – Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Czuby Północne
 • p. Celinie Stasiak – Prezesowi Zarządu Oddziału ZNP
 • p. Alinie Aleksandrowicz – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 46
 • p. Jackowi Kaniosowi – Kierownikowi Administracji Osiedla „Łęgi”
 • p. Januszowi Czaplińskiemu
 • p. Marii Kasperuk – Kierownikowi Domu Kultury „Łęgi”
 • p. Jackowi Ziembie – redaktorowi naczelnemu gazety „Nasze Czuby”

Dziękujemy całej społeczności szkolnej, która zaangażowała się w przygotowania i przeprowadzenie Festynu oraz wszystkim przybyłym Gościom!