Wycieczka do szpitala

4 grudnia uczniowie klasy II A LO w ramach przedmiotu „Ratownictwo Medyczne” pod opieką Pana Mariusza Kasprzaka wybrali się na wycieczkę do Szpitala Specjalistycznego przy ul. Jaczewskiego w Lublinie. Podczas wizyty w szpitalu uczniowie wysłuchali krótkiego wykładu na temat zawału serca oraz udaru mózgu przeprowadzonego przez lekarza specjalistę. Ponadto uczniowie mogli zobaczyć SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy).
Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali wykładu i zwiedzili oddział ratunkowy. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z tej metody przeprowadzenia zajęć lekcyjnych. Stwierdzili jednoznacznie że tego typu wycieczka przybliżyła w sposób praktyczny na czym polega praca ratownika medycznego.