Dzień Dawcy Szpiku w Lublinie

Dzień Dawcy Szpiku w Lublinie planowany jest na dzień 9 stycznia 2012 r. w godz. 12.00-18.00 na terenie Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie. Miejskim inicjatorem akcji jest Pan Sylwester Wronowski – student UMCS i osoba, która wygrała z białaczką.

Uczniowie z klas II i III LO, którzy chcieliby wziąć udział w akcji powinni zabrać ze sobą dowody osobiste.