Apel w 150 rocznicę Powstania Styczniowego

W 2013 roku mija 150 rocznica historycznych wydarzeń, gdy Polacy po raz kolejny ruszyli do walki zbrojnej o Niepodległość Ojczyzny.

Powstanie Styczniowe było aktem odrzucenia rosyjskiego jarzma, wyrazem woli odzyskania wolności i niepodległości oraz ważnym etapem kształtowania się narodu – takimi słowami Lubelski Kurator Oświaty zachęcił uczniów wszystkich szkół do upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. U nas także 22 stycznia o godz. 12.00 rozpoczął się uroczysty apel, podczas którego uczciliśmy pamięć powstańców i zapaliliśmy Znicz Pamięci.