Warsztaty dla rodziców

24 stycznia 2013r. odbyły się zajęcia warsztatowe dla rodziców uczniów Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie na temat: „Zagrożenia współczesnego świata”, które poprowadził pan Jacenty Kłoda. Zaproponowany temat zainteresował rodziców i wywołał dyskusję.