Spotkanie z historykiem KUL – prof. Mieczysławem Rybą

Dnia 28 stycznia 2013r. odbyło się spotkanie młodzieży szkolnej, kadry pedagogicznej oraz zaproszonych gości z prof. Mieczysławem Rybą – wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – poświęcone życiu i polityczno – moralnej działalności ks. Piotra Skargi dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej.
Spotkanie otworzyła i prowadziła pani Urszula Łapińska-Łubniewska – Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 witając przybyłych uczestników:
● Pana prof. Mieczysława Rybę,
● Panią Barbarę Oratowską, Dyrektora Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”,
● Pana Waldemara Wnuka, Członka Sekretariatu Konwentu Narodowego Polski,
● Pana Sławomira Krzyżanowskiego, pomysłodawcy i współorganizatora spotkania,
● Pana Zdzisława Niedbałę, Przedstawiciela Prezydenta Miasta Lublin,
● przedstawicieli kadry pedagogicznej, młodzież XXVII LO i Gimnazjum nr 8 oraz uczniów klas VI Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie

Program spotkania obejmował:
● wykład prof. Mieczysława Ryby na temat ks. Piotra Skargi,
● prezentację przez młodzież obszernych fragmentów Kazań Sejmowych ks. Piotra Skargi,
● projekcję dokumentalnego filmu o księdzu Piotrze Skardze.
Prezentację fragmentów kazań przygotowali uczniowie: Dominika Czabaj, Agnieszka Bronisz, Mateusz Dobiecki, Robert Kołbun i Adam Mazur pod kierunkiem pani Marii Kamoli.

Celem spotkania było przybliżenie młodzieży postaci ks. Piotra Skargi na tle ważnych wydarzeń z historii Polski. Przede wszystkim chodziło o zaprezentowanie procesu postępującego upadku potężnej Rzeczypospolitej i osłabiania patriotycznej postawy Polaków wobec Ojczyzny jako dobra wspólnego. Kazania księdza Piotra Skargi z olbrzymim wyprzedzeniem ostrzegały ówczesną klasę polityczną Rzeczypospolitej Obojga Narodów przed negatywnymi skutkami tego procesu, jakie miały nastąpić i rzeczywiście nastały w kolejnych stuleciach naszej historii. Postawa ks. Piotra Skargi jest przykładem i wzorem patriotyzmu i humanitaryzmu dla wielu pokoleń Polaków.