Certyfikat Innowacyjnej Szkoły dla naszego liceum

XXVII Liceum Ogólnokształcące otrzymało Certyfikat Innowacyjnej Szkoły za udział w projekcie „Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości” realizowanym przez Polską Fundację Wspomagania Ośrodków Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w partnerstwie z Wyższą Szkołą Innowacji i Przedsiębiorczości w Lublinie.