O naszych rówieśnikach powstańcach i nie tylko

W tym roku minęła 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Z tej okazji 27 lutego delegacja naszej szkoły składająca się z uczniów klasy IA liceum razem z opiekunem p. Marzeną Dudek udała się na konferencję dotyczącą tego wydarzenia. Spotkanie zorganizowało IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. Sesja rozpoczęła się prezentacją multimedialną przygotowaną na konkurs poświęcony Powstaniu Styczniowemu. Następnym punktem była wypowiedź zatytułowana „Szkoła Buntowników” dr Ireneusza Sadurskiego na temat gimnazjalistów lubelskich w manifestacjach w 1861. Z kolei Prof.Wiesław Śladkowski przybliżył sylwetkę Leona Frankowskiego. Akurat postać tego młodego mężczyzny organizującego walki na Lubelszczyźnie bardzo mnie zaciekawiła. Ostatni wykład poprowadził Prof. Eugeniusz Niebelski przedstawiając dzieje powstańca 1863 roku – Ignacego Walickiego, który został zesłany i pozostał w pamięci jako ogrodnik z okolic Petersburga. Na zakończenie zostały przedstawione wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród mieszkańców pobliskich osiedli przez uczniów klasy II A IX LO. Badanie dotyczyło znajomości historii Powstania Styczniowego. Z zebranych informacji wynikało, że średnio co 5 mieszkaniec znał bardzo dobrze historię tego czasu, ale co drugi nie wiedział nic. Pan dr Ireneusz Sadurski skomentował to następującymi słowami ” Boję się, że wasze dzieci mogą już nic nie wiedzieć i nie pamiętać tego wydarzenia”. Spotkanie uważam za udane.
Dawid Kowalczyk, Ia LO