Nasi najlepsi uczniowie wyróżnieni na apelu

W piątek 1 marca odbył się w naszej szkole apel, podczas którego p. Dyrektor Urszula Łapińska-Łubniewska wyróżniła najlepszych uczniów, zarówno pod względem nauki, jak i zachowania, a także tych, którym udało się uzyskać 100% frekwencję.
Lista wyróżnionych osób znajduje się tutaj.
Apel zakończył występ Magdy Klimaszewskiej z klay 3a liceum.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym!