Konkurs o Złote Pióro Dyrektora Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie – kategoria literacka

Konkurs O Złote Pióro Dyrektora Szkół Nr10 w Lublinie organizowany jest przez nauczycieli języka polskiego przy wsparciu Dyrekcji placówki. Adresowany jest do uczniów gimnazjum i liceum.
Konkurs jest organizowany w 3 kategoriach:
a) literackiej,
b) ortograficznej,
c) kaligraficznej.

Cele Konkursu
a) Motywowanie młodzieży do pisania własnych tekstów, wspieranie oraz promowanie twórczości literackiej i dziennikarskiej uczniów.
b) Doskonalenie redagowania dłuższych wypowiedzi zgodnie z wymogami gatunków.
c) Propagowanie wśród młodzieży reguł poprawnej pisowni oraz podnoszenie poziomu świadomości językowej i kultury języka ojczystego.
e) Propagowanie wśród uczniów kaligrafii

Terminy Konkursu
a) kategoria literacka – 18 marca 2013 r.
b) kategoria ortograficzna –
I etap – styczeń 2013r.
II etap – kwiecień 2013 r.
c) kategoria kaligraficzna –
I etap – luty 2013 r.,
II etap – maj 2013r.

Nagrody
Laureaci w każdej z trzech kategorii Konkursu otrzymają pamiątkowe pióra, pozostali uczestnicy nagrody książkowe i dyplomy.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD ORAZ DYPLOMÓW ODBĘDZIE SIĘ W DNIU ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO – 28 CZERWCA 2013 ROKU.

Szczegółowy regulamin dostępny jest na tablicach informacyjnych.