Akademickie lekcje języka polskiego

Tuż przed maturą z języka polskiego odwiedzili nas dwaj wykładowcy z Instytutu Filologii Polskiej KUL. Przeprowadzili z uczniami naszego liceum dwie wspaniałe lekcje, które na pewno maturzyści wykorzystają, przygotowując się do swojego najważniejszego egzaminu.
Pierwszy wykład – „Jan Kochanowski jako humanista” wygłosił dr Wiesław Pawlak. Przedstawił zebranej młodzieży sylwetkę oraz najważniejsze dokonania literackie wielkiego humanisty – Jana z Czarnolasu.
Drugi prelegent – dr Ireneusz Piekarski przeprowadził z uczniami warsztaty z analizy i interpretacji poezji współczesnej na przykładzie utworu „Do rzeki” Zbigniewa Herberta.
Spotkanie z badaczami literatury na temat poezji polskiego Parnasu zorganizowała polonistka pani Maria Stępień, przygotowująca dwie klasy trzecie do egzaminu dojrzałości.

Przedstawiony wykład poszerzył moją wiedzę na temat polskiego humanizmu, a warsztaty utrwaliły fachową analizę i interpretację poezji współczesnej. To była doskonała i niecodzienna powtórka przed zbliżającym się egzaminem maturalnym. – powiedziała Małgosia Igras z klasy III B.