Na deskach Teatru Starego

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, kamienie mówić będą… o harcerzach Szarych Szeregów” – pod takim hasłem w Teatrze Starym odbył się konkurs na rekonstrukcję historyczną. W konkursie brało udział 6 szkół gimnazjalnych z województwa lubelskiego. W przedsięwzięciu tym wzięła również udział klasa 2A naszego gimnazjum.Pod opieką i kierownictwem artystycznym pań – Marii Kamoli, Marzeny Dudek oraz Jolanty Migdał uczniowie: Ada Szymczyk, Klaudia Witek, Michał Mazurkiewicz, Łukasz Ziętalski, Czarek Drzewicki, Olek Rał, Łukasz Kopyść i Mateusz Dobiecki przygotowali jednoaktowe przedstawienie pt.”Uroczysta przyrzeczenie u Alka.” Dotyczyło ono do udziału polskiej młodzieży w działaniach konspiracyjnych podczas hitlerowskiej okupacji. Działania te polegały na pisaniu antyhitlerowskich haseł na murach, wysyłaniu ostrzeżeń, itp. Bohaterowie przygotowanego przez nas przedstawienia byli członkowie organizacji Małego Sabotażu „Wawer” składali przysięgę wierności i służenia ojczyźnie. Dzielili się również spostrzeżeniami na temat wykonywanych przez siebie działań konspiracyjnych.

Po obejrzeniu wszystkich przedstawień, komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców. Główną nagrodę zdobyła grupa z Gimnazjum nr 1 w Kraśniku z przedstawieniem pt. „Honor”. Mimo, że przedstawienie uczniów naszej szkoły nie zwyciężyło, wróciliśmy z bagażem pozytywnych wrażenń. Występ w Teatrze Starym był dla nas nowym, interesującym doświadczeniem. Po raz pierwszy mieliśmy okazję zaprezentować swoje kreacje aktorskie na deskach prawdziwego teatru. Odrestaurowany budynek Teatru Starego oraz jego piękne wnętrza zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie. Niemałą przyjemność można było także czerpać z występów uczniów innych szkół. Sczególnie spodobał się nam występ uczniów, którzy zaprezentowali przedstawienie w formie musicalu. Michał Mazurkiewicz