XVII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

W piątek – 22 kwietnia 2013 odbył się szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. W naszej szkole do konkursu przystąpiło 4 uczniów z klas licealnych. Do drugiego etapu – diecezjalnego zakwalifikowało się dwoje uczniów: Agnieszka Bronisz i Robert Kołbun z klasy I a, którzy uzyskali wymagane 50% ogólnej liczby punktów.

Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Tegoroczna edycja konkursu, przebiega pod hasłem, „Od wiary Abrahama do wiary Kościoła”. W eliminacjach szkolnych zadaniem uczniów było napisanie testu, składającego się z 45 pytań z zakresu Księgi Rodzaju (Rozdziały 12-50.) oraz Listu Św. Pawła do Rzymian wraz ze wstępami, przypisami i komentarzami oraz słowniczkiem. Kolejnym etapem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, będą eliminacje diecezjalne, które zaplanowano na 16 kwietnia 2013r. Gratulujemy Agnieszce i Robertowi życząc sukcesów na dalszych etapach konkursu.