Finał Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Ravensbrück – miejsce zbrodni, pamięci i przebaczenia” –

Konkurs pod patronatem pani dr Wandy Półtawskiej zorganizowany został przez Muzeum Lubelskie w Lublinie Oddział Martyrologii „Pod Zegarem”, Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej oraz Zespół Szkół w Pińczycach.

12 kwietnia w Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX w. na Zamku Lubelskim uroczyście wręczono nagrody zwycięzcom. Podczas finału uczennice naszego gimnazjum (Dominika Czabaj i Magdalena Długosz) oraz Zespołu Szkół w Pińczycach zaprezentowały wiersze Grażyny Chrostowskiej. Ważnym punktem programu było wystąpienie pani dr Wandy Półtawskiej. Nagrodzone i wyróżnione prace oraz prace wyłonione do zaprezentowania w Muzeum Lubelskim zostały wystawione w holu przed Galerią Malarstwa Polskiego XVII-XIX w., później prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej „Ravensbrück – miejsce zbrodni, pamięci i przebaczenia” w Oddziale Martyrologii „Pod Zegarem”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.