Gimnazjaliści już po egzaminach

Trzecioklasiści napisali już egzaminy gimnazjalne, na wyniki muszą jeszcze cierpliwie poczekać. Egzaminy były dobrą okazją do wspólnych klasowych zdjęć.