Festyn „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Festynie „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych”, który odbędzie się w niedzielę 16.06.2013 r. w Lublinie na Placu Litewskim i na terenie innych przyległych obiektów.
Wydarzenie dostępne będzie dla wszystkich mieszkańców naszego miasta
i regionu. Dodatkową atrakcja będzie rajd rowerowy.

Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego

Jest to już czwarta edycja tego przedsięwzięcia. Poprzednie Festyny, które zorganizowane były w dniach 27 czerwca 2010 r.,18 czerwca 2011 r.
i 17 czerwca 2012 r. cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Lubelszczyzny i mediów. Celami nadrzędnymi Festynu są: promowanie ludzi
z pasją, edukacja społeczna i kulturalna oraz dostarczenie uczestnikom niezapomnianych wrażeń podczas aktywnego i twórczego spędzenia czasu wolnego. Festyn ma charakter „non profit”, jest apolityczny.

Atrakcjami tegorocznej edycji będą: orkiestra na żywo w oryginalnych strojach szkockich, grupy rekonstrukcji historycznych wsparte zabytkowymi pojazdami wojskowymi, ekspozycja zabytkowych samochodów, liczne wystawy
i prezentacje pasjonatów. Uczestnicy Festynu otrzymają darmowy poczęstunek oraz możliwość wygrania atrakcyjnych nagród, jak również wsparcia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie, co wzbogaci Festyn
o element działalności charytatywnej.
Podobnie jak w latach ubiegłych mamy patronaty honorowe Prezydenta Miasta Lublin i Kuratora Oświaty oraz medialne: Radia Lublin, TVP Lublin. Gazety Wyborczej, Kuriera Lubelskiego, Dziennika Wschodniego.

Wieczorem odbędzie się koncert dla organizatorów i firm wspierających Festyn „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych”. Do dzisiaj w organizację Festynu włączyło się na zasadzie wolontariatu blisko 200 osób – reprezentantów licznych lubelskich środowisk.

Osobą odpowiedzialną za Festyn – kierownikiem projektu jest Radny Rady Miasta Lublin Zbigniew Jurkowski.

Osobą  do kontaktu w sprawie rajdu rowerowego jest  Radny Rady Miasta Lublin Zbigniew Ławniczak

Trasa rajdu rowerowego
Program Rajdu Rowerowego