Pułkownik Emil Czapliński – mistrz kilku pokoleń

Dawid, Wojtek i Sebastian – nasi licealiści – pod opieką pani Joanny Łoś wzięli udział w ogólnopolskim projekcie „Mistrz i uczeń. Wychowanie w II RP” organizowanym przez Muzeum Historii Polski. Napisali, opartą na źródłach (dokumentach historycznych, wywiadach, artykułach prasowych, audycjach radiowych, wspomnieniach), pracę w formie gazety, na bohatera której wybrali pułkownika Emila Czaplińskiego.

Na konkurs wpłynęło ponad 200 prac z całej Polski. Chłopcy z niecierpliwością czekają na wyniki I etapu. Tym bardziej, że nagrodą są warsztaty historyczno – filmowe realizowane we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną. Trzymajmy za nich kciuki.

W oczekiwaniu zaś na decyzję jury zapraszamy do lektury konkursowego wydania naszej szkolnej gazety Delta.
Delta – wydanie specjalne