Niezwykła lekcja chemii

21 czerwca do naszej szkoły przyjechały p. Małgorzata Drabiszewska i p. Anna Jaszczak – nauczycielki chemii. W ramach projektu „Project School Orlen” poprowadziły lekcję chemii na temat ropy naftowej. Projekt ten jest objęty patronatem PKN ORLEN.

Dla najbardziej aktywnych uczniów podczas lekcji panie wręczyły nagrody-płyty z filmami „Skąd wzięła się ropa naftowa?”.