Wyprawka szkolna 2013 – dofinansowanie zakupu podręczników

5 WRZEŚNIA 2013r. upływa termin składania wniosków o pomoc na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek Miasta Lublin.Zapraszamy do zapaznania się z inforamcjami na ten temat.

informacja do szkół – dofinans. do zakupu podręczników
Wniosek wyprawka szkolna