INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIÓW SOCJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat możliwości uzyskiwania stypendiów socjalnych w bieżącym roku szkolnym.

I Regulamin udzielania pomocy materialnej
II Wzór wniosku
III Informacja dla wnioskodawców
IV Wzór zaświadczenia o dochodzie
V Zasady określania dochodu na osobę w rodzinie
VI Oświadczenie