Stypendia w ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015”

Przypominamy, że termin składania wniosków upływa 16 września 2013r.

Program zakłada udzielenie pomocy stypendialnej 400 najzdolniejszym uczniom w okresie od 1.09.2013r. do 30.06.2014r. w kwocie 400 zł miesięcznie, którzy spełnią wymagane Regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Regulamin przyznawania stypendiów i wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.lubelskie.pl/index.php?pid=2870

Szczegółowych informacji na temat „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych” udzielają pracownicy Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu , ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, pok. nr 312 tel. 81 44 16 716, fax 81 44 16 709.