Wycieczka klas drugich gimnazjum

W czwartek, 3 października klasy drugie gimnazjum były na wycieczce.
Uczniowie zwiedzili Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, gdzie zapoznali się z życiem i twórczością Poety. W czarnoleskim parku, tuż za kaplicą znajduje się kamień upamiętniający słynną lipę. Według przekazów tutaj miał siadywać Poeta i dzięki temu kamień ma cudowną moc – ” kto na nim usiądzie zostanie natchniony weną poetycką”.
Kolejnym punktem programu był Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu. Znajduje się tu kaplica Św. Franciszka z tablicami nagrobnymi Jana i rodziny Kochanowskich.
W dalszą podróż udaliśmy się do Janowca nad Wisłą. Tam obejrzeliśmy malownicze ruiny zamku, poznaliśmy jego dzieje od 1508 roku po dzień obecny.
Ostatnim etapem naszej wycieczki były Puławy, a dokładnie Pałac Czartoryskich, którego początki sięgają II połowy XVII wieku i związane są z dziejami rodów magnackich: Lubomirskich, Sieniawskich i przede wszystkim Czartoryskich. Pałac otacza park krajobrazowy, założony przez księżnę Izabelę. W parku znajduje się wiele zabytkowych budowli, m.in. Świątynia Sybilli, Domek Gotycki, Pałac Marynki, Domek Grecki, Domek Żółty, Altana Chińska, Brama Rzymska, marmurowy sarkofag oraz rzeźba przedstawiająca Tankreda i Kloryndę.
Wycieczka była fajna, a my wróciliśmy z nowymi, ciekawymi doznaniami wzbogaceni w historię naszego regionu.