Zaginione negatywy Czechowicza – gra miejska

Bardzo lubimy brać udział w grach miejskich, bo to zabawa i nauka równocześnie. Tym razem, 8 października, wzięliśmy udział w grze „Zaginione negatywy Czechowicza”. Głównym zadaniem było odnalezienie oryginalnego kompletu negatywów zdjęć Józefa Czechowicza wykonanych w roku 1932 lub 1933, których kopie znajdują się w Muzeum Literackim. Przemierzając miejsca związane z życiem Czechowicza, rozwiązywaliśmy różne zadania, zdobywając punkty potrzebne do zwycięstwa w końcowej klasyfikacji. W grze udział wzięły dwie drużyny z 3a gimnazjum: „Lwy Lublina” (Klaudia Witek, Cezary Drzewicki, Łukasz Kopyść, Aleksander Rał) zdobyły V miejsce, „Rycerze Lublina” (Mateusz Dobiecki, Michał Mazurkiewicz, Jakub Rokicki, Łukasz Ziętalski) zajęli VIII miejsce. Grę miejską przygotowali nauczyciele Międzynarodowych Szkół Paderewskiego w Lublinie.