Finał XI edycji konkursu „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów” (WIDEO)

W piątek 11 października na Zamku Lubelskim odbyła się XI edycja konkursu recytatorsko-krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”.

Wyróżnienie otrzymała Magdalena Długosz z klasy 3a gimnazjum, przygotowana przez p. Marię Kamolę. W jury konkursu zasiedli: dr Wanda Półtawska – honorowa przewodnicząca, Barbara Oratowska, Alicja Jachiewicz-Schmidt, Jolanta Polańska oraz Alojzy Leszek Gzella. Montaż słowno muzyczny „Płonie ognisko… – echo wspomnienia niesie” przygotowała młodzież naszej szkoły pod kierunkiem pań: Marii Kamoli, Małgorzaty Gąszczyk,  Magdaleny Byliny i Izabeli Łukasik.