„Historyczna Gra Miejska o Nowogradzie Wołyńskim” i „Konkurs wiedzy o Lublinie”

Podczas wizyty uczniów z Ukrainy poznawaliśmy w konkursach historię naszych miast: Lublina i Nowogradu Wołyńskiego. 29 października na terenie osiedla „Łęgi” odbyła się gra miejska z udziałem uczniów naszej szkoły oraz goszczących w naszej placówce uczniów z Nowogradu Wołyńskiego z Ukrainy. Uczestnicy zostali podzieleni na 4-5 osobowe grupy międzynarodowe i mieli za zadanie odnaleźć trzy punkty na terenie osiedla, posługując się mapą, a następnie na każdym punkcie odpowiedzieć na dwa pytania. Pytania związane były z historią, geografią, sportem oraz sprawami współczesnymi Polski, Ukrainy, Lublina i Nowogradu Wołyńskiego. O kolejności miejsc decydowały czas zaliczenia całej trasy oraz poprawność odpowiedzi na pytania.

Zwyciężyła drużyna w składzie:

  • Anton Pilkiewicz – Kolegium w Nowogradzie Wołyńskim
  • Michał Atamanenko – Kolegium w Nowogradzie Wołyńskim
  • Włodzimierz Melnyk – Kolegium w Nowogradzie Wołyńskim
  • Sergiusz Zaliski – Kolegium w Nowogradzie Wołyńskim
  • Aleksander Rał – Gimnazjum nr 8 w Lublinie

Z kolei 30 października goście z Ukrainy oraz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Konkursie wiedzy o Lublinie. Uczestnicy konkursu  musieli wykazać się nie tylko wiedzą dotyczącą historii miasta, ale również zdolnościami plastycznymi. Do konkursu stanęły cztery międzynarodowe drużyny. W pierwszej konkurencji  uczniowie mieli za zadanie narysować Lublin: swoje wrażenia z pobytu w mieście, to co zapamiętali i to, co najbardziej im się tutaj podobało. Druga konkurencja polegała na rozpoznaniu zabytków Lublina prezentowanych na slajdach, oraz udzieleniu jak największej liczby prawidłowych odpowiedzi na pytania dotyczące historii miasta. W ostatniej części konkursu uczestnicy rysowali zabytki Lublina opierając się na przedstawiających je fotografiach. Najciekawsze prace można obejrzeć na szkolnej wystawie.

Zwycięska drużyna:

  • Maria Honczaruk – Kolegium w Nowogradzie Wołyńskim
  • Katarzyna Wdowenko – Kolegium w Nowogradzie Wołyńskim
  • Anton Pilkiewicz – Kolegium w Nowogradzie Wołyńskim
  • Emilia Wielgos – XXVII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

Najwięcej punktów uzyskała praca plastyczna Katarzyny Wdowenko.