Mikołajkowy Festyn Rodzinny (WIDEO)

II Mikołajkowy Festyn Rodzinny już za nami. Mimo, że w ten sobotni grudniowy dzień na dworze zagościła zima, to na naszych szkolnych korytarzach panowała ciepła atmosfera, roznosił się zapach domowego ciasta i oczywiście nie zabrakło samego św. Mikołaja.

Dziękujemy Wszystkim, którzy uświetnili nasz Mikołajkowy Festyn Rodzinny swoją obecnością i wsparciem. Jest wiele osób i instytucji, którym jesteśmy szczególnie wdzięczni:

Serdecznie dziękujemy naszym partnerom, bez których nie byłoby takiego festynu: Szkole Podstawowej nr 46, „PZW LIN – CZUBY”, Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”, Domowi Kultury „Łęgi”, Radzie Osiedla „Łęgi”, Radzie Dzielnicy Czuby Północne, Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec” O.S.W.

Gorąco dziękujemy naszym sponsorom, którzy sprawili, że w zawodach i konkursach można było wygrać wspaniałe nagrody: Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A., firmie Lubella Sp. z o.o. S.K.A. oraz Spa Orkana Lublin.

Szczególnie jesteśmy wdzięczni za obecność na Festynie: p. Markowi Jakubowskiemu – Radnemu Miasta Lublin oraz p. Zbigniewowi Ławniczakowi – Radnemu Miasta Lublin.

Całej społeczności szkolnej oraz Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowania Mikołajkowego Festynu Rodzinnego gorąco dziękujemy!

Radio Lublin – Czy Mikołaj może być kobietą?
Mikołajkowy Festyn Rodzinny w ZS10 – www.itvl.pl

Ze świętym miła zabawa - Nowy Tydzień nr 49, 9-15 grudnia 2013